Ý nghĩa thành ngữ 'apple of my eye'

Để thể hiện sự quý mến đặc biệt với một ai đó, bạn có thể nói "you are the apple of my eye". 

AppuSeries

Giáo dục Thứ năm, 5/4/2018, 15:57 (GMT+7)