VnExpress
Background Video

Vườn chuối công nghệ cao ở miền Tây luôn 'cháy hàng'

Trong khi nhiều vườn chuối ở Đông Nam Bộ ế ẩm thì trang trại gần 100 ha chuối cấy mô công nghệ cao phục vụ xuất khẩu tại Cần Thơ không có hàng để bán.
Kinh doanh  08:20 - 6/3

Huy Phong  |  

 
 
 Tags

Vườn chuối

chuối cấy mô

xuất khẩu

miền Tây

nông dân'

 
vnexpress