VnExpress
Background Video

Báo cắn thủng lốp ôtô trong công viên động vật hoang dã

Một con báo đực trong công viên động vật hoang dã ở Nam Phi cắn thủng lốp xe ôtô tham quan đỗ bên vệ đường.
Khoa học  07:00 - 11/8
 
 
 Tags

báo cắn thủng lốp xe

động vật hoang dã

Nam Phi

 
vnexpress