Bão cát khiến tầm nhìn giảm còn vài mét ở Nội Mông

Dịch vụ đường sắt và nhiều tuyến đường giao thông tại khu tự trị Nội Mông bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi trận bão cát mạnh quét qua.

Đoàn Dương - CGTN

Khoa học Thứ ba, 10/4/2018, 10:00 (GMT+7)