VnExpress
Background Video

Cầu 15.000 tấn quay 120 độ ở Trung Quốc

Các kỹ sư Trung Quốc xoay cây cầu mới nặng 15.000 tấn ở phía tây nam tỉnh Vân Nam theo góc 120 độ để đóng đường cầu vượt trên cao.
Khoa học  14:15 - 18/5
 
 
 Tags

cầu

xoay cầu

cầu vượt trên cao

Vân Nam

 
vnexpress