VnExpress
Background Video

Tượng Đức mẹ Đồng trinh nhỏ 'nước mắt' trong nhà thờ Mexico

Các nhà chức trách đang điều tra hiện tượng bức tượng Đức mẹ Đồng trinh "khóc" trong một nhà thờ ở Mexico, thu hút nhiều người theo đạo đến chứng kiến.
Khoa học  09:20 - 12/1
 
 
 Tags

tượng Đức mẹ Đồng trinh

tượng khóc

nhà thờ Mexico

hiện tượng lạ

 
vnexpress