VnExpress
Background Video

Đàn muỗi hàng triệu con chen chúc trong ôtô

Đàn muỗi hàng triệu con tổ chức tiệc thâu đêm trong ôtô sau khi một ngư dân quên đóng cửa kính.
Khoa học  13:04 - 12/8
 
 
 Tags

muỗi

tiệc thâu đêm

côn trùng

 
vnexpress