VnExpress
Background Video

Gấu trúc mẹ hoảng hốt cào tường đòi con

Các nhà hoạt động vì động vật chia sẻ cảnh quay một con gấu trúc khổng lồ cái đang hoảng hốt dùng móng vuốt cào khắp bức tường để tìm con non sau khi hai mẹ con bị vườn thú chia tách.
Khoa học  10:30 - 18/5
 
 
 Tags

gấu trúc

gấu trúc khổng lồ

vườn thú

bảo vệ động vật

 
vnexpress