Quá trình sản xuất dây thừng leo núi

Công nhân phải sử dụng nhiều loại máy móc và công đoạn phức tạp để tạo ra những sợi dây thừng leo núi bền chắc với độ căng tốt.

Business Insider

Khoa học Thứ ba, 3/4/2018, 09:45 (GMT+7)