Thiết bị tạo ra hương vị ảo cho đồ uống

Thiết bị kết hợp nhận thức đa giác quan của con người gồm thị giác, khứu giác và vị giác để đánh lừa họ về hương vị của đồ uống.

Đoàn Dương - ITV News

Khoa học Thứ bảy, 7/4/2018, 19:00 (GMT+7)