Thuốc nhỏ mắt thay kính giúp cải thiện tầm nhìn

Các chuyên gia Israel đang phát triển loại thuốc nhỏ mắt có thể thay đổi sự khúc xạ ánh sáng qua giác mạc.

Amaze Lab

Khoa học Thứ tư, 11/4/2018, 10:20 (GMT+7)