VnExpress
Background Video

Chàng shipper không tay lạc quan với cuộc sống khó nhọc

Mất cả hai bàn tay, Lý Láo Lở, chàng cử nhân 27 tuổi tốt nghiệp ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn hàng ngày làm shipper (người giao hàng) kiếm sống khi chưa tìm được công việc ổn định.
Không bỏ cuộc  00:00 - 27/10/2016

Nhật Quang - Mai Anh  |  

 
 
 Tags

shipper

shipper cụt tay

người dân tộc

dân tộc thiểu số

vận chuyển hàng

đại học khoa học xã hội và nhân văn

cử nhân

 
vnexpress