VnExpress
Background Video

Lớp yoga miễn phí cho người khuyết tật

Cuối tuần, những người khuyết tật tập trung tại câu lạc bộ Trái Tim Vàng (quận Phú Nhuận, TP HCM) để tham gia lớp học yoga miễn phí.
Không bỏ cuộc  00:00 - 19/3/2017

Ngọc Tú

 
 
 Tags

Lớp Yoga miễn phí

Người khuyết tật

yoga

thể dục thể thao

sức khỏe

 
vnexpress