VnExpress
Background Video

Người mẹ bất hạnh của cậu bé nhặt ve chai

Duy bảo từng xấu hổ khi theo mẹ đi nhặt ve chai nhưng em vượt qua vì thương cuộc đời mẹ vất vả và "có mẹ mới có em ngày nay". 
Không bỏ cuộc  00:00 - 21/7/2017

Tấn Nguyên  |  

 
 
 Tags

Phụ mẹ nhặt ve chai

Đạt điểm cao

Hy sinh của người mẹ

Mẹ con nhặt ve chai

 
vnexpress