VnExpress
Background Video

Nỗi cắn rứt của người mẹ ve chai có con bị xâm hại

Nhiều năm kể từ khi con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục, người mẹ nói "con mình đến giờ vẫn ám ảnh, chậm lớn, từ một đứa thông minh giờ không nhanh nhẹn nữa...". 
Không bỏ cuộc  00:00 - 23/3/2017

Minh Trang

 
 
 Tags

xâm hại tình dục

trẻ em

hiếp dâm trẻ em

đi tìm công lý

cuộc sống trẻ bị xâm hại

 
vnexpress