VnExpress
Background Video

Đại biểu Quốc hội 3 lần truy vấn Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm không đồng ý với trả lời của Bộ trưởng về phân cấp đầu tư và cho biết sẽ chất vấn thêm lãnh đạo Chính phủ.
Kinh doanh  14:32 - 15/6
 
 
 Tags

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đại biểu Quốc hội

họp Quốc hội

 
vnexpress