Doanh nghiệp Việt liên kết tái chế toàn bộ bao bì năm 2030

12 công ty cam kết thu gom, tái chế bao bì, góp phần bảo vệ môi trường, mong muốn nhân rộng phong trào trên toàn quốc.

Kinh doanh Thứ sáu, 13/9/2019, 12:30 (GMT+7)