Long An từng bước phát triển toàn diện

Trong giai đoạn 2015-2020, Long An tập trung tăng trưởng kinh tế, GRDP đạt 9,11% mỗi năm, thực hiện 3 công trình trọng điểm và đầu tư văn hóa, y tế, giáo dục.

Kinh doanh Thứ tư, 15/12/2021, 19:00 (GMT+7)