Thứ trưởng Bộ Tài chính đi làm bằng taxi

Từ ngày 3/10, 6 thứ trưởng và 5 tổng cục trưởng của Bộ Tài chính bắt đầu đi làm bằng taxi hoặc xe cá nhân theo chủ trương khoán xe công của cơ quan này.

Trần Quang - Trần Huấn

Kinh doanh Thứ hai, 3/10/2016, 12:20 (GMT+7)