Lưới kẽm được làm như thế nào?

Lưới được sản xuất bằng cách đan các sợi thép hoặc kẽm xoắn lại với nhau theo hình vuông hoặc thoi.

Hoàng Thanh

Làm thế nào Thứ bảy, 23/11/2019, 07:00 (GMT+7)