Lưới kẽm được làm như thế nào?

Làm thế nào
Lưới được sản xuất bằng cách đan các sợi thép hoặc kẽm xoắn lại với nhau theo hình vuông hoặc thoi.

Hoàng Thanh

Làm thế nào Thứ bảy, 23/11/2019, 07:00 (GMT+7)