Nến được sản xuất như thế nào?

Làm thế nào
Hà NộiSáp được nấu chảy cùng hạt axit stearic, sau đó đổ vào khuôn silicon để tạo hình... nến hoàn thiện sau hơn 3 giờ sản xuất.

Nguyễn Văn Bắc - Trần Huy

Làm thế nào Thứ bảy, 30/11/2019, 00:00 (GMT+7)