Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam 2019

Hơn 1.000 khách mời là đại diện Chính phủ, doanh nghiệp hàng đầu sẽ quy tụ nhằm đưa ra sáng kiến phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

LIVE Thứ năm, 9/5/2019, 08:00 (GMT+7)