VnExpress
Background Video

Cặp giếng nước nóng giữa cánh đồng ở Quảng Ngãi

Hai giếng nước nóng tự nhiên, một giếng nước khoảng 40 độ C, một giếng 65 độ C luôn đông đúc người tắm, múc nước vào mùa lạnh.
Nhịp sống  03:22 - 8/1

Phạm Linh

 
 
 Tags

giếng nước nóng

nước sôi

cánh đồng

Quảng Ngãi

giếng giữa đồng

giếng đàn ông

giếng đàn bà

Sơn Hạ

huyện Sơn Hà

cặp giếng

 
vnexpress