VnExpress
Background Video

Đặt dớn cá lúc 3h sáng kiếm tiền triệu mỗi ngày

Mỗi ngày ngư dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang có khoản thu nhập từ một đến ba triệu đồng từ nghề đặt dớn cá vào mùa nước lũ.
Nhịp sống  07:10 - 13/10/2017

Bá Phúc

 
 
 Tags

Mùa nước nổi

Ca Linh

huyện Châu Phú

An Giang

Đặt dớn cá

 
vnexpress