VnExpress
Background Video

Giới trẻ Sài Gòn làm hệ thống lạnh nuôi bọ cánh cứng

Đam mê bọ cánh cứng, các bạn trẻ Sài Gòn sẵn sàng chi tiền triệu để sở hữu và làm hệ thống lạnh, tạo môi trường sống cho con vật yêu thích.
Nhịp sống  00:00 - 9/5

Trần Chung

 
 
 Tags

Bọ cánh cứng

bộ sưu tập bọ cánh cứng

động vật

sài gòn

hệ thống lạnh nuôi bọ cánh cứng

 
vnexpress