VnExpress
Background Video

Hàng nghìn người rước tượng Bà Chúa Xứ trên đỉnh núi Sam

Nghi lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam, An Giang, diễn ra trong 2 ngày 17-18/5, thu hút hàng nghìn du khách thập phương. 
Nhịp sống  00:00 - 19/5

Bá Phúc

 
 
 Tags

Phục hiện

rước tượng

Bà Chúa Xứ

núi Sam

an giang

 
vnexpress