VnExpress
Background Video

Lăng Ông Bà Chiểu gần 200 tuổi ở Sài Gòn

Khu lăng mộ rộng 18.500 m2 nằm giữa bốn con đường ở quận Bình Thạnh, là nơi thờ cúng Tả quân Lê Văn Duyệt, Tổng trấn Gia Định xưa.
Nhịp sống  07:00 - 8/10/2017

Công Khang

 
 
 Tags

Lăng Ông

Bà Chiểu

Sài Gòn

Tổng trấn Gia Định

Tả quân

Lê Văn Duyệt

lăng mộ

 
vnexpress