VnExpress
Background Video

Máy băm dây thanh long của nông dân Bình Thuận

Ông Nguyễn Văn Cường đã tự tìm tòi, sáng chế ra máy băm dây thanh long giúp tiết kiệm công lao động, làm sạch môi trường.
Nhịp sống  00:00 - 8/7/2017

Tư Huynh  |  

 
 
 Tags

Nông dân chế tạo

Máy cắt thanh Long

Phan Thiết

Bình Thuận

Làm sạch môi trường

Tiết kiệm lao động

 
vnexpress