VnExpress
Background Video

Ngôi chùa hơn 250 tuổi ở Sài Gòn

Chùa Bà Thiên Hậu được xây dựng khoảng năm 1760, xung quanh trang trí tranh đắp nổi, phù điêu, gốm sứ.
Nhịp sống  00:00 - 6/8

Tấn Nguyên  |  

 
 
 Tags

Chùa Bà Thiên Hậu

Chùa cổ ở Sài Gòn

Người hoa ở Sài Gòn

Kiến trúc cổ xưa

 
vnexpress