VnExpress
Background Video

Nuôi chim trĩ 'đeo kính' thu lãi 300 triệu mỗi năm

Nông dân Giao Thủy, Nam Định dùng miếng nhựa đỏ che mắt cho chim trĩ để ngăn chúng đánh nhau, giảm tỷ lệ trứng hỏng.
Nhịp sống  07:49 - 6/1

Nguyễn Bắc

 
 
 Tags

chim trĩ

chim tiến vua

Giao Thủy

nuôi chim trĩ xanh

chim trĩ giống

thịt chim trĩ

Nam Định

đeo kính nuôi chim

thu lãi lớn

 
vnexpress