VnExpress
Background Video

Tủ quần áo ấm miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội

Với khẩu hiệu "Ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến lấy" tủ quần áo miễn phí mang lại hơi ấm cho người nghèo ở Hà Nội.
Nhịp sống  08:00 - 13/1

Trần Huấn

 
 
 Tags

quần áo

mùa đông

miễn phí

người vô gia cư

lao động nghèo

tủ quần áo miễn phí

tủ quần áo 0 đồng

người nghèo hà nội

 
vnexpress