'Cá mập' Mỹ muốn đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam

Nhà đầu tư kỳ cựu Kevin Harrington cho biết Việt Nam chưa phải là thị trường lớn nhất của công ty và ông muốn cải thiện điều này thời gian tới, trong talk Nguy - Cơ 35.

Nguy-Cơ Thứ năm, 22/7/2021, 10:00 (GMT+7)