'Cạnh tranh nguồn nhân lực tại Việt Nam lớn'

Theo bà Tiêu Yến Trinh, Tổng giám đốc Talentnet, tự động hóa dần thay thế công việc của người lao động cũng là áp lực trong lĩnh vực nhân sự Việt Nam, tại talk Nguy - Cơ 33.

Nguy-Cơ Thứ năm, 8/7/2021, 10:00 (GMT+7)