CEO Phùng Tuấn Đức: 'Gojek nhắm đến nhóm yếu thế trong xã hội'

Theo Phùng Tuấn Đức, Gojek phát triển sản phẩm, dịch vụ xoay quanh nhóm người không có điều kiện tốt, coi đó là động lực để tăng trưởng.

Nguy-Cơ Thứ năm, 24/12/2020, 09:00 (GMT+7)