Công nghệ mang giáo dục đến với nhiều người trong Covid-19

Don Le, nhà sáng lập Everest Education cho rằng dịch bệnh tạo ra nhiều trải nghiệm mới trong ngành giáo dục vốn khó thay đổi.

Nguy-Cơ Thứ năm, 17/9/2020, 07:30 (GMT+7)