'Lao động Việt Nam còn lỗ hổng về kỹ năng'

Theo AmCham, Việt Nam vẫn cần phát triển một lực lượng lao động có năng lực cạnh tranh toàn cầu, trong talk Nguy - Cơ phát sóng sáng nay.

Nguy-Cơ Thứ năm, 25/11/2021, 10:00 (GMT+7)