Shark Hưng: 'Có startup coi nhà đầu tư như cây xăng miễn phí'

Theo ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch Cen Group, một số startup được cấp vốn nhưng không trung thực với các nhà đầu tư, trong tập 2 talk Nguy - Cơ 23.

Nguy-Cơ Thứ hai, 8/2/2021, 09:00 (GMT+7)