VnExpress
Background Video

Trailer album "m-tp M-TP"

Sơn Tùng ra mắt CD đầu tay trong 5 năm ca hát.
Giải trí  14:22 - 20/3/2017

Tâm Giao  |  

 
 
 Tags

Sơn Tùng M-TP

album

5 năm ca hát

đầu tay

m-tp M-TP

 
vnexpress