12 đại sứ cùng phu nhân thi tài gói phở cuốn ở Hà Nội

Các đại sứ cùng phu nhân tham gia thi gói phở cuốn, mỗi người phải hoàn thành thử thách trong 60 giây.

Nguyễn Bắc

Nhịp sống Chủ nhật, 9/12/2018, 17:49 (GMT+7)