125 ngày Việt Nam chống dịch trong mắt người nước ngoài

Days in Covid-19
Nhiều năm ở TP HCM, võ sư FX LealdelaTorre cho rằng Chính phủ Việt Nam đã hành động nhanh chóng, còn Kris Prihodova thấy cô đã đúng khi không quay về Czech...

Phong Vinh

Nhịp sống Thứ ba, 26/5/2020, 07:30 (GMT+7)