Bệnh viện Chợ Rẫy cạn nguồn máu

Do tình hình dịch phức tạp, lượng máu dự trữ ở Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạt 14% so với mức trung bình. Sau kêu gọi, người đi hiến máu có tăng nhưng vẫn hạn chế.

Công Khang

Nhịp sống Thứ sáu, 18/6/2021, 09:51 (GMT+7)