Cải tạo 3.000 m2 ruộng thành ao nuôi cá Koi

TP HCMThấy trồng lúa năng suất thấp, ông Quách Song Thanh đã cải tạo 3.000 m2 ruộng của gia đình thành ao nuôi cá Koi tự nhiên, với khoảng 1.000 con.

Vũ Thịnh

Nhịp sống Thứ sáu, 15/10/2021, 06:00 (GMT+7)