Câu tôm càng xanh bằng mồi tép trên sông Đồng Nai

Dùng tép làm mồi, người dân Đồng Nai giăng cả nghìn lưỡi câu xuống đáy sông để bắt tôm càng xanh, thu nhập có ngày hơn triệu đồng.

Phước Tuấn

Nhịp sống Thứ hai, 27/3/2017, 09:10 (GMT+7)