Chăm sóc thú mùa dịch trong Thảo Cầm Viên

TP HCMThảo Cầm Viên đóng cửa hơn 3 tháng qua do ảnh hưởng Covid-19, các nhân viên phải thực hiện 3 tại chỗ để chăm sóc hơn 1.500 cá thể động vật.

Tuấn Việt

Nhịp sống Thứ hai, 20/9/2021, 16:43 (GMT+7)