Chèo thuyền ngắm hơn 100 loài chim

Cuộc sống bên dòng Mekong
Đồng ThápDu khách đến Gáo Giồng được trải nghiệm chèo thuyền ngắm các loài chim hai bên sông, nhiều loại nằm trong sách đỏ Việt Nam. 

Vũ Thịnh - Phong Vinh

Nhịp sống Chủ nhật, 29/12/2019, 09:00 (GMT+7)