Đặt lợp bắt tôm càng xanh mùa nước nổi

Dùng các mồi nhử như ốc, con cánh cam... để dụ tôm vào bẫy, ông Thọ kiếm mỗi ngày 300 - 400 nghìn đồng.

Bá Phúc

Nhịp sống Thứ ba, 3/10/2017, 06:00 (GMT+7)