Đặt rập bắt chuột đồng trên vuông tôm

Cuộc sống bên dòng Mekong
Cà MauAnh Nguyễn Văn Sang (37 tuổi) huyện Cái Nước dùng rập lồng làm bằng dây kẽm để bẫy chuột đồng, mỗi đêm bắt gần 50 con.

Hoàng Hạnh - Thanh Huyền

Nhịp sống Thứ sáu, 8/11/2019, 06:00 (GMT+7)