Du khách Pháp mắc kẹt ở Việt Nam

Người nước ngoài ở Việt Nam
3 tháng kẹt ở Sài Gòn, Damien Georges nhận thấy người Việt luôn sẵn sàng giúp đỡ dù bạn chưa cần đến. Điều này không có trong văn hóa Pháp nên đôi khi anh mắc cỡ.

Phong Vinh

Nhịp sống Thứ tư, 10/6/2020, 07:00 (GMT+7)