Hái bông điên điển, bắt cá linh... trong tour du lịch mùa nước nổi

Lòng hồ Tân Trung trên sông Vàm Nao (An Giang) đang vào mùa du lịch nước nổi. Bông điên điển đã vàng rực chờ hái, ruộng ấu chuẩn bị thu hoạch…

Bảo Nguyễn - Hoàng Thanh

Nhịp sống Thứ bảy, 29/9/2018, 05:00 (GMT+7)